Wyniki Konkursu "Małopolskie Remizy 2017"

Konkurs „Małopolskie Remizy 2017” organizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego został rozstrzygnięty. Zarząd Województwa Małopolskiego rekomendował do przyznania dotacji ze środków WFOŚiGW w Krakowie na realizację 43 zadań. 

 

Do Wojewódzkiego Funduszu wpłynęło 40 wniosków (35 wniosków złożyły gminy, pozostałe 5 - jednostki OSP) w łącznej kwocie wnioskowanych dotacji: 1 441 679,69 zł. Pula środków do dyspozycji na rok 2017 wynosiła 500 000,00 zł. W związku z powyższym oraz w rezultacie oceny formalnej i merytorycznej Zarząd Funduszu pozytywnie rozpatrzył 31 wniosków, przyznając łączne dofinansowanie w kwocie środków przeznaczonych na tegoroczny konkurs.