Szkolenia

Szkolenie pt. „Nieprawidłowości w realizacji projektów w ramach POIiŚ – regulacje prawne i wytyczne

W dniu 18.04.2012 r., zostało zorganizowane przez WFOŚiGW w Krakowie szkolenie pt. Nieprawidłowości w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – regulacje prawne i wytyczne , sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szkolenie prowadziła  Pani dr Monika Filipiuk, posiadająca wieloletnie doświadczenie w przedmiotowym zakresie, zdobyte zarówno na szkoleniach zewnętrznych, jak i na gruncie akademickim. Jest autorem licznych publikacji książkowych oraz zamieszczanych w czasopismach specjalistycznych. Ponadto, Pani Doktor może wykazać się wieloletnią praktyką zawodową w instytucjach związanych z wydatkowaniem środków unijnych.

W szkoleniu uczestniczyli reprezentanci Beneficjentów oraz pracownicy WFOŚiGW w Krakowie zaangażowani we wdrażanie projektów POIiŚ. 
Spotkanie otworzyła Pani Małgorzata Mrugała – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, która wyraziła zadowolenie z faktu, iż po raz kolejny spotykamy się w tak szerokim gronie, dzięki czemu będzie okazja do bezpośredniej rozmowy przedstawicieli Beneficjentów z koordynatorami projektów. Pani Prezes podkreśliła także rangę tematu szkolenia, który w obecnym okresie realizacji projektów jest jednym z priorytetów.
Pod względem merytorycznym oraz organizacyjnym szkolenie zostało dobrze ocenione przez uczestników.