Harmonogram naborów

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ dostępny jest na stronie internetowej Programu Infrastruktura i Środowisko <przejdź>