Zarząd Funduszu

1. Małgorzata Mrugała - Prezes Zarządu

2. Anna Biederman-Zaręba - Zastępca Prezesa Zarządu