Organy Funduszu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie działa od 1993 roku. Został powołany na podstawie przepisów ustawy z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska. Od 2001 roku działalność Funduszu regulują przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  prawo ochrony środowiska, zgodnie z którą organami Funduszu są: Rada Nadzorcza i Zarząd.

 

Podstawowym aktem prawnym konstytuującym działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest Statut ustalony prez Sejmik Województwa Małopolskiego.

 

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2014 r. Sejmik Województwa Małopolskiego odwołał Pana Bolesława Łączyńskiego ze składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nowym członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie został Pan Stanisław Barnaś - Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego.

 

Informujemy, że z dniem 20 maja 2013 r. Sejmik Województwa Małopolskiego odwołał Pana Jana Grabskiego ze składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nowym członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została Pani Karolina Laszczak – Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.