Praca w Funduszu

 

Zainteresowanych pracą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zachęcamy do obserwowania strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu, gdzie zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska publikowane są wszystkie informacje na temat rekrutacji na wolne stanowiska w wfośigw w Krakowie.
 

Zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w biurze Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie §11 pkt 6 dokumenty aplikacyjne przesłane drogę elektroniczną nie będą rozpatrywane.