Praca w Funduszu

 

Zainteresowanych pracą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zachęcamy do obserwowania strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu, gdzie zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska publikowane są wszystkie informacje na temat rekrutacji na wolne stanowiska w wfośigw w Krakowie. Przejdź do strony podmiotowej BIP.

 
Zawsze można skorzystać z subskrybcji kanału RSS

Zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w biurze Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie §11 pkt 6 dokumenty aplikacyjne przesłane drogę elektroniczną nie będą rozpatrywane.
 

 

Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z listą Kandydatów spełniających wymagania formalne na konkursy na wolne stanowisko pracy.

OR-AB-1102-1-2016.pdf

 

OR-AB-1102-2-2016.pdf

 

Szanoni Państwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przedstawia informację o wynikach naboru w ramach postępowania na wolne stanowisko pracy:

OR-AB-1102-1-16.pdf

 

OR-AB-1102-2-16.pdf