Nowy skład Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2017 r. powołała nowy Zarząd WFOŚiGW w Krakowie w składzie: Pani Małgorzata Mrugała - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie oraz Pani Anna Biederman-Zaręba - Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie.