Wyniki „Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej”

W ramach „Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej” w 2016 roku wpłynęło 28 wniosków. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosła: 16 153 909,39 zł, w tym dotacja w kwocie 9 396 834,56 zł  oraz pożyczka w kwocie 6 757 074,83 zł. Limit środków przeznaczonych w ramach Programu wynosił  4 000 000,00 zł. Spośród złożonych wniosków w wyniku zasadniczej oceny 20 zostało odrzuconych, natomiast na pozostałe 8 wniosków zostało przyznane dofinansowanie w łącznej wysokości 4 000 000,00 zł, w tym dotacja w kwocie 2 000 000,00 zł i pożyczka w kwocie 2 000 000,00 zł.

 

Wyniki Konkursu „Małopolskie Remizy 2016"

Konkurs „Małopolskie Remizy 2016” organizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego został rozstrzygnięty. Zarząd Województwa Małopolskiego rekomendował do przyznania ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacji na realizację 42 zadań. Do Wojewódzkiego Funduszu wpłynęły 44 wnioski (42 wnioski złożyły gminy, pozostałe 2 - jednostki OSP) w łącznej kwocie wnioskowanych dotacji: 1 951 089,82 zł. Pula środków do dyspozycji w ramach tegorocznego konkursu wynosi 1,5 mln zł. W związku z powyższym oraz w rezultacie oceny formalnej i merytorycznej Zarząd Funduszu pozytywnie rozpatrzył 40 wniosków, przyznając dofinansowanie na łączną kwotę dotacji w wysokości  1 498 860,00 zł. 
W załączeniu zestawienie rozpatrzonych wniosków.
 

Wyniki Programu „LIMBA”

W ramach Programu „LIMBA”, z pulą środków do dyspozycji w wysokości 1 mln zł, w roku 2016 wpłynęło 8 wniosków (7 wniosków złożyły gminy, 1 - jednostka OSP). Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła 878 301,40 zł.  
W rezultacie oceny formalnej i merytorycznej Zarząd Funduszu rozpatrzył pozytywnie wszystkie przedłożone wnioski przyznając sumaryczną kwotę dotacji w wysokości 769 536,00 zł.
W załączeniu zestawienie rozpatrzonych wniosków. 

III Forum Ekologiczne w Kołobrzegu

Polska Fundacja Ekologiczna zaprasza do udziału w III Forum Ekologicznym, które odbędzie się w dniach 14-16 września 2016 roku w Kołobrzegu. Główna część konferencji odbędzie się w centrum konferencyjnym  usytuowanym  na plaży. Wydarzenie ukierunkowane jest na szeroki zakres problematyki zrównoważonego rozwoju, który obejmie zagadnienia związane m. in. z ekologicznymi rozwiązaniami w budownictwie, polityką morską, finansowaniem ekologicznych inwestycji, tworzeniem i funkcjonowaniem ekologicznych miast przyszłości, wdrażaniem systemów gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym, bezpieczeństwie energetycznym Polski.

Pokaż, jak się zmienia Polska dzięki funduszom europejskim

W imieniu Ministerstwa Rozwoju zapraszamy pasjonatów fotografii do udziału w trzeciej edycji konkursu „Fundusze w obiektywie”. Wystarczy znaleźć w swojej okolicy ciekawą inwestycję związaną z ochroną środowiska, dofinansowaną z funduszy europejskich, zrobić zdjęcie i zamieścić je wraz z opisem na stronie www.mapadotacji.gov.pl.

Konkurs „Fundusze w obiektywie” został przedłużony do 30 czerwca 2016 r. Do wygrania są atrakcyjne nagrody - bony upominkowe, a także dodatkowa nagroda specjalna dla najlepszego zgłoszenia projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Finał konkursu #ekoLIDERZY 2016 województwa małopolskiego

W dniu 7 czerwca 2016 r., w Krakowskim Teatrze Variété, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie #ekoLIDERZY 2016 województwa małopolskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizując swą misję oraz zgodnie z kilkuletnią tradycją, już po raz 10 zorganizował konkurs #ekoLIDERZY 2016, którego głównym założeniem było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.

 

 

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak 2016

W ramach Programu Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak wpłynęło 114 wniosków na łączna kwotę 890.239,90 zł dotacji. Zarząd w oparciu o obowiązujące ,,Zasady…’’ oraz Regulamin udzielania dofinansowania ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom  i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’ rozpatrzył wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Pozytywną opinię Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie uzyskały 83 wnioski, które Zarząd rozpatrzył pozytywnie i przyznał dotacje na łączną kwotę 600.000,00 zł. Wyniki konkursu przedstawiamy w tabeli.  

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

 

Najpierw było spalanie kalorii, później poznawanie małopolskich parków narodowych.

W dniu 22 maja 2016 r. już po raz drugi Wojewódzki Fundusz współfinansował dwa edukacyjne wydarzenia: 2. Ekobieg „Spalam kalorie – nie odpady” oraz Piknik rodzinny „Poznaj małopolskie parki narodowe”. 

Piękna słoneczna pogoda przyciągnęła na start biegu - na ul. Kanoniczą,  licznych pasjonatów biegania, którzy wyruszyli w prawie 10 km trasę, kończącą się w Parku Jordana. Celem imprezy było nie tylko miłe spędzenie aktywnego popołudnia, ale również zwrócenie uwagi na jakość powietrza w Małopolsce. Dlatego też organizator biegu Fundacja EduTriada zobowiązał się przekazać na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego tyle sadzonek drzew ile osób weźmie udział w biegu.

Strony