Konkursu na zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wdrożenie serwisu internetowego

WFOŚiGW w Krakowie informuje o naborze w ramach Konkursu na zaprojektowanie a następnie wykonanie, uruchomienie i wdrożenie (zwycięskiego projektu) serwisu internetowego.
Termin składania wniosków do  16 marca 2012 r.

Konkurs RegioStars Awards

Zapraszamy Beneficjentów do zapoznania się z warunkami konkursu RegioStars Awards . 
Zachęcamy również do wzięcia w nim udziału.

AKTUALIZACJA – Poradnik Beneficjenta

 

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi informacjami umieszczonymi w Poradniku Beneficjenta:

http://www.pois.gov.pl/PoradnikBeneficjenta/Strony/chcerealizowac.aspx

Zaproszenie do składania ofert - Google Apps

Zapraszamy zainteresowanych wykonawców do składania ofert na:

Dostarczenie i wdrożenie usługi "Google Apps dla Firm".

Zadania państwowych jednostek budżetowych na 2013 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, iż zgodnie zRozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. 2010 nr 226 poz. 1479) przystępuje do prac nad tworzeniem „Listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania na 2013 rok”.

W związku z powyższym kierownicy państwowych jednostek budżetowych powinni do dnia 

Nowe logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
w grudniu 2011 roku ustalił nowy wzór znaku graficzno-tekstowego dla krakowskiego Funduszu. 

Konkurs na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2012 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowieogłasza nabór w ramach I edycji "Konkursu na  zadania nieinwestycyjne zzakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2012 roku".Termin składania wniosków: 31 stycznia 2012.

Strony