Uwaga zmiana terminu naboru wniosków w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 66-2017 z dnia 01.02.2017 r. ulega zmianie termin naboru wniosków w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego. Termin składania wniosków upływa z dniem 31 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

 

Pomoc finansowa w ramach Programu "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 2) REGION" w 2017 r.

Panie i Panowie Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie

w Województwie Małopolskim 

 

   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zwraca się z zapytaniem o zainteresowanie pomocą finansową w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 2) REGION” w 2017 r.

Nabór wniosków dla banków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, iż rozpoczął nabór wniosków dla banków na zawarcie umowy o współpracy z WFOŚiGW w Krakowie w zakresie określonym w Procedurze wyboru banków, którym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udostępnia środki finansowe.
Wnioski można składać w terminie do dnia 10 lutego 2017 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do biura WFOŚiGW w Krakowie przy ul. Kanoniczej 12). 
Szczegółowe informacje – w załącznikach.
 

Ważna informacja dotycząca rejestracji w Portalu Beneficjenta

W związku z pytaniami dotyczącymi rejestracji placówek oświatowych w Portalu Beneficjenta, Wojewódzki Fundusz informuje, że placówki te powinny podczas rejestracji używać NIP właściwego dla danej placówki oświatowej. Natomiast na etapie składania dokumentów wymaganych do podpisania umowy, placówki przedłożą oświadczenie, że faktury i rachunki wystawiane będą na jednostkę samorządu terytorialnego. #wfosigw

Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza konkurs w ramach Programu Priorytetowego - Edukacja Ekologiczna na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

 

Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór  wniosków na rok 2017 w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”.

 

Pomoc finansowa na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy hydrologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór  wniosków na rok 2017 w ramach Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej.

 

Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2017 w ramach Programu „Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”, którego celem jest dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę w ramach PONE co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.

Terminy składania do Wojewódzkiego Funduszu wniosków o udzielenie pomocy finansowej w 2017 r.

Wojewódzki Fundusz informuje, że Uchwałą nr 1565 z dnia 25 listopada 2016 r. ustalone zostały terminy składania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wniosków o udzielenie pomocy finansowej w 2017 roku oraz terminy ich rozpatrywania.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu ustalił, że:

 

Zasady finansowania 2017 r.

Wojewódzki Fundusz Uchwałą nr 212-2016 Rady Nadzorczej z dnia 21 grudnia 2016 r. przyjął "Zasady finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie" obowiązujące od stycznia 2017 r. 

Strony