Program partnerski dla miast i gmin

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do 15 września 2017 r. można złożyć wniosek o udział w programie przygotowanym i finansowanym przez Biuro Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii.

Program polega na partnerskiej wymianie doświadczeń i wzajemnym zdobywaniu wiedzy między miastami i gminami w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian.

Nowy skład Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2017 r. powołała nowy Zarząd WFOŚiGW w Krakowie w składzie: Pani Małgorzata Mrugała - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie oraz Pani Anna Biederman-Zaręba - Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie. 

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” – dodatkowa alokacja środków.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z dnia 28 lipca 2017 r. dotyczącą zwiększenia alokacji w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” o dodatkowe 5 000 000 zł, Wojewódzki Fundusz przeprowadził ponowną ocenę wniosków (68 wniosków), które nie uzyskały dofinansowania zgodnie z wynikami naboru ogłoszonego w dniu 23 czerwca 2017 r.

Rok rzeki Wisły w Tyńcu z udziałem Wojewódzkiego Funduszu

22 lipca, podczas cyklicznego wydarzenia pod nazwą „Rok rzeki Wisły w Tyńcu”, odbywającego się u podnóża opactwa tynieckiego swoją ofertę prezentował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Słoneczna sobota przyciągnęła nad Wisłę amatorów aktywnego wypoczynku, którzy na stoisku informacyjnym Wojewódzkiego Funduszu mieli okazję uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia finansowego na działania związane z ochroną środowiska.

Dodatkowe 5 mln zł na Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem „Programem Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” (wpłynęło 81 wniosków na łączną kwotę ponad 30 mln. zł) oraz z uwagi na priorytetowe znaczenie inwestycji z zakresu ochrony powietrza dla stanu środowiska na terenie województwa małopolskiego, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r. podjęła decyzję o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na realizację zadań realizowanych w ramach Programu o dodatkowe 5 mln zł.  

Wyniki Konkursu "Małopolskie Remizy 2017"

Konkurs „Małopolskie Remizy 2017” organizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego został rozstrzygnięty. Zarząd Województwa Małopolskiego rekomendował do przyznania dotacji ze środków WFOŚiGW w Krakowie na realizację 43 zadań. 

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej w 2017 roku

W ramach „Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej” w 2017 roku wpłynęło 11 wniosków. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosła: 4 092 324,00 zł, w tym dotacja w kwocie 2 516 781,00 zł  oraz pożyczka w kwocie 1 575 543,00 zł.

Podsumowanie konferencji pn. "Racjonalne gospodarowanie energią w gminach"

22 czerwca 2017r. w auli Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie odbyła się konferencja  pn. „Racjonalne gospodarowanie energią w gminach” zorganizowana w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. 

 

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”

W ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” w 2017 roku wpłynęło 81 wniosków. Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła 30 258 571,89 zł. Pula środków przeznaczonych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2017 wynosiła – 5 000 000 zł.

 

Strony