Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2017 w ramach Programu „Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”, którego celem jest dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę w ramach PONE co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.

Terminy składania do Wojewódzkiego Funduszu wniosków o udzielenie pomocy finansowej w 2017 r.

Wojewódzki Fundusz informuje, że Uchwałą nr 1565 z dnia 25 listopada 2016 r. ustalone zostały terminy składania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wniosków o udzielenie pomocy finansowej w 2017 roku oraz terminy ich rozpatrywania.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu ustalił, że:

 

Zasady finansowania 2017 r.

Wojewódzki Fundusz Uchwałą nr 212-2016 Rady Nadzorczej z dnia 21 grudnia 2016 r. przyjął "Zasady finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie" obowiązujące od stycznia 2017 r. 

Program zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2017 w ramach Programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego oraz jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego, a jego celem jest wyposażenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w sprzęt ratowniczo- gaśniczy oraz odzież ochronną do działań bojowych. Zakup odzieży ochronnej może obejmować:

Hej Kolęda, Kolęda !

Już po raz kolejny z góralską kolędą odwiedziła nas grupa dzieci i młodzieży z zespołu „Małe Podhale”, działającego przy Zespole Szkół nr 1 w Jabłonce Orawskiej. Kolędnicy zaprezentowali tradycyjne kolędy oraz z góralską werwą złożyli Zarządowi oraz pracownikom Funduszu Bożonarodzeniowe i Noworoczne życzenia. Zespołowi towarzyszył Pan Antoni Karlak – Wójt Gminy Jabłonka oraz Pan Janusz Haniaczyk – Kierownik grupy z Jabłonki, na ręce których Pan Józef Kała oraz Pan Jan Musiał – Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu przekazali podziękowania za odwiedziny i barwne przedstawienie. 
Za kolędę dziękujemy!
 
 

Życzenia Świąteczne

Spotkanie informacyjne w sprawie Programu JAWOR

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 19.12.2016 roku o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Miechów (sala 251), odbędzie się spotkanie Doradcy Energetycznego  WFOŚiGW w Krakowie z mieszkańcami gminy Miechów. Tematem spotkania będzie wdrażany przez Fundusz Program Priorytetowy “Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

Szkolenie Eko-doradców

W dniu 01.12.2016 r. Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Krakowie przeprowadzili szkolenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Szkolenie dedykowane było Eko-doradcom gminnym, których działalność sfinansowana jest z  Projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.
 
 

Ruszyła kampania społeczna „Dymem z pieca zabijasz”

W dniu 15 listopada 2016 r. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu, Pani Małgorzata Mrugała uczestniczyła w inauguracji kampanii społecznej pn. „Dymem z pieca zabijasz”. Kampania powstała w ramach projektu zintegrowanego LIFE i jest już kolejną inicjatywą władz Małopolski na rzecz czystego powietrza.

Międzynarodowy Dzień Roweru - 24 października

Fani dwóch kółek w przypadającym na 24 października Międzynarodowym Dniu roweru  mają powody do radości. Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Małopolsce przybywa nowych ścieżek rowerowych, a istniejące są sukcesywnie modernizowane i unowocześniane. Dzięki naszej pomocy powstały trasy między innymi w Gminach Tarnów, Szczurowej oraz Skrzyszów. Fundusz udzielił również dotacji na kwotę 1 500 000,00zł dla Województwa Małopolskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na projekt “Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim”

 

Strony