Zamówienia publiczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), jest  samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Jako jednostka sektora finansów publicznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest zobowiązany do udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm).

 

Informacje dotyczące zamówień publicznych, do których ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych są publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i na stronie internetowej  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w dziale „Zamówienia publiczne”.

 

Informacje dotyczące zamówień publicznych, do których zgodnie z art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania ta ustawa, a stosowany jest Regulamin Zamówień Publicznych WFOŚiGW w Krakowie, publikowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w dziale „Zamówienia publiczne” .

 

Zaproszenie do składania ofert - 5 szkoleń

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Organizacja 5 szkoleń dla pracowników WFOŚiGW w Krakowie.
Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.

Rozstrzygnięcie konkursu - strona internetowa i intranetowa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Krakowie informuje, że został zatwierdzony wybór najlepszej pracy konkursowej złożonej przez Bartosza Zawadę w konkursie pn. „Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie nowej strony internetowej oraz intranetowej, w tym załadowanie treścią, a także migracja danych z istniejących stron oraz zapewnienie hostingu i certyfikatów bezpieczeństwa, utrzymanie przez okres 12 miesięcy”.

Wybór oferty - organizacja wydarzeń

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na WPrzygotowanie i organizację wydarzeń związanych z udziałem WFOŚiGW w Krakowie w akcjach promocyjnych organizowanych w 5 lokalizacjach na terenie Małopolski oraz wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, została wybrana oferta złożona przez R4U Tomasz Kasprzyk.

Konkurs - strona internetowa i intranetowa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn. „Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie nowej strony internetowej oraz intranetowej, w tym załadowanie treścią, a także migracja danych z istniejących stron oraz zapewnienie hostingu i certyfikatów bezpieczeństwa, utrzymanie przez okres 12 miesięcy”.

Szczegółowe warunki konkursu w załączniku.

Zaproszenie do składania ofert - organizacja wydarzeń

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie i organizację wydarzeń związanych z udziałem WFOŚiGW w Krakowie w akcjach promocyjnych organizowanych w 5 lokalizacjach na terenie Małopolski oraz wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych.
Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.

Wybór oferty - organizacja konferencji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą i zapewnieniem cateringu na konferencję pt. “Racjonalna gospodarka energią w gminie”, została wybrana oferta złożona przez Krakowską Grupę Amnis Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert - organizacja konferencji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą i zapewnieniem cateringu na konferencję pt. “Racjonalna gospodarka energią w gminie”, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r.
Szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.

Wybór oferty - hosting i serwis stron www

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na hostng i serwis strony internetowej i intranetowej, została wybrana oferta złożona przez Bartosza Zawadę.

Zaproszenie do składania ofert szacunkowych-sala konferencyjna, catering

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie: Wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą i zapewnieniem cateringu na konferencję pt. “Racjonalna gospodarka energią w gminie”, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. Szczegółowy opis zamówienia w załączniku.

 

Wybór oferty - akcesoria komputerowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup akcesoriów komputerowych, została wybrana oferta złożona przez firmę SG-SYSTEM Ewelina Góral, Zawierciańska 4, 32-310 Klucze.

Strony