Zasady promocji

Beneficjent korzystający z pomocy udzielonej ze środków WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zobowiązany jest do informowania o otrzymanej pomocy zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie. Dodatkowe informacje znajdują się w zakładce Logotyp

 

Beneficjent środków unijnych zobowiązany jest do informowania i promowania projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktur i  Środowisko, zarówno w trakcie jak i po realizacji projektu zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów.