Promocja

Zgodnie z realizowaną strategią i polityką informacji i promocji  Wojewódzkiego Funduszu działania w zakresie Public Relations realizowane są z wykorzystaniem wszystkich kanałów dystrybucji informacji i komunikacji z interesariuszami procesów  realizowanych w Funduszu. Wykorzystujemy prezentację internetową jako pierwsze źródło wiarygodnej informacji o naszej działalności. Budujemy i utrzymujemy relacje publiczne z naszym otoczeniem z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Wykorzystujemy przekaz multimedialny dla podniesienia atrakcyjności przekazu treści merytorycznych. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dodatkowych informacji na temat działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w szczególności jeśli nie znajdują się one w naszym serwisie internetowym lub na stronie Podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej prosimy o kontakt z nami przejdź >>