Mapa wsparcia środkami WFOŚiGW

Mapa wsparcia środkami krajowymi i środkami europejskimi w 2012 roku według gmin.

Mapa wsparcia gmin środkami krajowymi i środkami europejskimi w 2012 roku

 

 

 

Mapa wsparcia środkami Wojewódzkiego Funduszu projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych przez Beneficjentów jest graficzną prezentacją geograficznego lokowania pomocy finansowej. 

Prezentacja obejmuje wybrane przedsięwzięcia. 

Mapa środków