Publikacje

 

Zbiór publikacji współfinansowanych ze środków Funduszu dostępny jest w siedzibie WFOŚiGW w Krakowie przy ul. Kanoniczej 12. 
 

Publikacje w wersji elektronicznej będą udostępniane sukcesywnie po ich digitalizacji.

 

 

ekoLIDERZY 2017 województwa małopolskiego

Historia siedziby WFOŚiGW w Krakowie

Piękniejsza Małopolska - ekoLIDERZY województwa małopolskiego

Album "20 lat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie"

Załączniki: