Aktualności

Program partnerski dla miast i gmin

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do 15 września 2017 r. można złożyć wniosek o udział w programie przygotowanym i finansowanym przez Biuro Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii.

Program polega na partnerskiej wymianie doświadczeń i wzajemnym zdobywaniu wiedzy między miastami i gminami w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian.

Podsumowanie konferencji pn. "Racjonalne gospodarowanie energią w gminach"

22 czerwca 2017r. w auli Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie odbyła się konferencja  pn. „Racjonalne gospodarowanie energią w gminach” zorganizowana w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. 

 

Zaproszenie na konferencję „Racjonalne gospodarowanie energią w gminach”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza na Konferencję pn. „Racjonalne gospodarowanie energią w gminach” organizowaną w ramach projektu: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, w ramach poddziałania 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, która odbędzie się  22 czerwca 2017 r. w budynku A-O Aula Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Al. Mickiewicza 30.

Konferencja pn.”Energia geotermalna szansa poprawy jakości powietrza w województwie małopolskim”

W dniu 23 maja 2017 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się konferencja pn.”Energia geotermalna szansą poprawy jakości powietrza w województwie małopolskim”. Konferencja została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

II Małopolski Festiwal Innowacji

19 maja 2017 r. w Słomnikach odbył się  II Małopolski Festiwal Innowacji, w którym wziął udział nasz Doradca Energetyczny.

Konkurs fotograficzny pn. „Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej w ramach POIiŚ 2014-2020”.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Energii ogłasza konkurs fotograficzny pn. „Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej w ramach POIiŚ 2014-2020”.

Celem konkursu jest promowanie rozwoju lokalnych inicjatyw wykorzystania odnawialnych źródeł energii w formule klastra energii.

Podhalańskie Targi Budownictwa, Instalacji, Wnętrz

Doradca energetyczny WFOŚiGW w Krakowie wziął udział w „XXII Edycji Podhalańskich Targów Budownictwa, Instalacji, Wnętrz”, które  odbyły się 13-14 maja 2017 r. w Nowym Targu. 

Poprawa efektywności energetycznej-termomodernizacja budynków jednorodzinnych - JAWOR

28 kwietnia 2017 r. zostało zorganizowane spotkanie w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Piwnicznej – Zdrój z mieszkańcami gminy. 

Seminarium „Finansowanie inwestycji energetycznych w gminach”

W dniu 24 kwietnia 2017 r. w sali im. Lanckorońskiej, Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, ul. Sławkowska 17, odbyło się seminarium „Finansowanie inwestycji energetycznych w gminach”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”.

Konferencja pn.„Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”

W marcu 2017 r. odbyła się w Zakopanem VI Konferencja pt.„Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” zorganizowana przez NFOŚiGW. 

Strony