Aktualności

Podhalańskie Targi Budownictwa, Instalacji, Wnętrz

Doradca energetyczny WFOŚiGW w Krakowie wziął udział w „XXII Edycji Podhalańskich Targów Budownictwa, Instalacji, Wnętrz”, które  odbyły się 13-14 maja 2017 r. w Nowym Targu. 

Poprawa efektywności energetycznej-termomodernizacja budynków jednorodzinnych - JAWOR

28 kwietnia 2017 r. zostało zorganizowane spotkanie w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Piwnicznej – Zdrój z mieszkańcami gminy. 

Seminarium „Finansowanie inwestycji energetycznych w gminach”

W dniu 24 kwietnia 2017 r. w sali im. Lanckorońskiej, Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, ul. Sławkowska 17, odbyło się seminarium „Finansowanie inwestycji energetycznych w gminach”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”.

Konferencja pn.„Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”

W marcu 2017 r. odbyła się w Zakopanem VI Konferencja pt.„Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” zorganizowana przez NFOŚiGW. 

Spotkanie informacyjne: Klaster Małopolski Zachodniej_Zintegrowana Energia

15 marca 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące współuczestnictwa w Klastrze Małopolski Zachodniej - Zintegrowana Energia. Organizatorem spotkania, które odbyło się na Wydziale Inżynierii i Produkcji Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugo Kołłątaja w Krakowie,  była firma ECOSOLAR Babice Sp. z o.o. 

Spotkanie informacyjne w sprawie Programu JAWOR

W dniu 02 marca 2017 r. w budynku Zespołu Szkół w Kościelisku odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy, którego inicjatorem była lokalna grupa ECOscielisko.

Spotkanie PONE

W środę 01 marca br. odbyło się spotkanie dla osób z gminy Jordanów, które zgłosiły zainteresowanie wymianą kotłów w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” oraz RPO WM. 

Spotkanie informacyjne w sprawie Programu JAWOR

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 19.12.2016 roku o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Miechów (sala 251), odbędzie się spotkanie Doradcy Energetycznego  WFOŚiGW w Krakowie z mieszkańcami gminy Miechów. Tematem spotkania będzie wdrażany przez Fundusz Program Priorytetowy “Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

Szkolenie Eko-doradców

W dniu 01.12.2016 r. Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Krakowie przeprowadzili szkolenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Szkolenie dedykowane było Eko-doradcom gminnym, których działalność sfinansowana jest z  Projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.
 
 

PROCEDURA OCENY PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

W związku z licznymi pytaniami odnośnie zasad oceny Programu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gmin poniżej opisano procedurę ww. dokumentu. 
 

Strony