Dofinansowanie w postaci dotacji na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjnie w 2017 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że zgodnie z uchwałą nr 494-2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Zarząd podjął decyzję o zrezygnowaniu z II terminu naboru wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w formie dotacji tj. 30 czerwca 2017 r.

 

Tym samym nabór wniosków  o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w formie dotacji został zakończony z dniem 31.03.2017 r. Powodem tej decyzji jest fakt, że w wyniku zakończonego I naboru wpłynęło 113 wniosków na łączną kwotę 7 676 047,78 zł wnioskowanych dotacji przekraczającą pulę dostępnych środków. Alokacja środków w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2017 wynosiła:  4 503 153,61 zł. Ponadto z uwagi na dużą liczbę wniosków konieczne jest wydłużenie terminu ich rozpatrywania. Rozpatrywanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wniosków dla zadań inwestycyjnych  i nieinwestycyjnych odbywać się będzie do 30 czerwca 2017 r.