Związek Gmin Ziemi Gorlickiej

laureat w kategorii eko-przedsięwzięcie z zakresu ochrony powietrza
za przedsięwzięcie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Ziemi Gorlickiej”

Nagroda 40 000 zł: za duży projekt dofinansowany z POIiŚ, obejmujący termomodernizację 36 budynków z terenu gmin: Gorlice, Biecz, Bobowa, Lipinki, Moszczenica, Sękowa, Ropa (oszczędność energii 6 718 MWh/rok oraz zmniejszenie emisji CO2 o ponad 14 tys. ton).