Towarzystwo na Rzecz Ziemi

laureat w kategorii eko-projekt
za projekt „Ochrona rybitw w Dolinie Górnej Wisły”

Nagroda 13 000 zł: za łączenie czynnej ochrony populacji rybitwy rzecznej (m.in. stworzenie alternatywnych siedlisk – platform lęgowych) z działaniami edukacyjnymi (publikacje, warsztaty, konferencje) oraz za trwałość projektu, który trwa do dziś.