Paulina Szymczewska

laureat w kategorii eko-dziennikarz

Nagroda aparat fotograficzny: za konsekwentne zajmowanie się tematyką ekologiczną, a także za dużą znajomość tematyki ekologicznej oraz profesjonalizm, za przekazywanie udokumentowanych oraz wyczerpujących informacji w przystępnej formie, dzięki czemu docierają do szerokiego kręgu odbiorców.