Miasto i Gmina Myślenice

laureat w kategorii eko-gmina miejsko-wiejska

Nagroda 100 000 zł: za działania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 1993-2013, m.in. w zakresie ochrony powietrza (63 inwestycje) oraz pozyskanie znacznych środków finansowych z UE (ok 100 mln zł) na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.