Gmina Szczucin

laureat w kategorii eko-przedsięwzięcie z zakresu ochrony
za przedsięwzięcie „Zabezpieczenie odpadów azbestowych na drogach i placach na terenie Gminy Szczucin”

Nagroda 40 000 zł: za zaangażowanie w problem odpadów azbestowych oraz konsekwentne działania i osiągnięte efekty ekologiczne (zabezpieczenie dróg o łącznej długości 150 km i pow. 537 tys. m2 w ciągu 10 lat).