Gmina Sucha Beskidzka

laureat w kategorii eko-gmina miejska

Nagroda 100 000 zł: za działania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 1993-2013, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (151 inwestycji) oraz za największą ilość podpisanych umów z WFOŚiGW w Krakowie (41).