Gmina Miejska Kraków

laureat w kategorii eko-przedsięwzięcie z zakresu edukacji ekologicznej
za przedsięwzięcie „Dni Ziemi i Krakowska Wystawa Ekologiczna Krakowskiego Festiwalu Recyklingu”

Nagroda 40 000 zł: za wieloletnie cykliczne imprezy o dużym zasięgu oddziaływania.