Program Priorytetowy „RYŚ”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił wstępny nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4b) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych  poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.Termin składania wniosków do dnia 1 lutego 2016 r. do godziny 15.00. 

Prowadzony nabór jest elementem wstępnym przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanych zadań ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do realizacji Programu RYŚ przez WFOŚiGW w Krakowie. Podjęcie działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niniejsze działania mają charakter informacyjny i zapoznawczy z uwagi na chęć uzyskania informacji o zainteresowaniu Beneficjentów udziałem w ww. programie.  

Osoby do kontaktu (w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku 07:30-15:30):

1. Filip Mossoczy - 504 923 089

2. Piotr Janowski - 883 318 930

3. Paweł Korczak - 785 855 524

4. Anna Urbańczyk - 785 855 922

Można również uzyskać połączenie z operatorami Programu poprzez połączenie z numerem 12 4229490 i wyborze linii 9.

Adres email do kontaktu w sprawie programu: rys@wfos.krakow.pl

Państwa, wielkie zainteresowanie Programem spowodowało, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu podjął decyzję o złożeniu wniosku aplikacyjnego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w MAKSYMALNEJ wysokości. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom WSTĘPNEGO naboru za zainteresowanie. O rozstrzygnięciu Narodowego Funduszu i podpisaniu umowy, co w konsekwencji pozwoli na ogłoszenie zasadniczego naboru przez Wojewódzki Fundusz w Krakowie, będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej.

Bardzo dziękujemy.